Дизелови Мотрисни Влакове

На два етапа, през 1942 година и още веднъж през 1952 година, БДЖ въвеждат в експлоатация общо 7 броя дизелови теснопътни мотриси за обслужване на пътническото движение по линията Септември – Добринище, а по-късно и по клон Варвара – Пазарджик. Те са представители на две отделни серии от един и същ производител – унгарската фирма „Ganz“.

Серия 81-00

За обслужване на пътническите превози по линията Септември — Якоруда

Серия 81-00

През 1942 г. за обслужване на пътническите превози по линията Септември — Якоруда са доставени три четириосни дизелови мотрисни влака и три еднотипни с мотрисите вагони-ремаркета от унгарската фирма „Ганц“. Договорени са на 9 декември 1939 г., но пристигат през август 1941 г. Подготвени са за пробни пътувания в края на годината. Поради наложителни корекции на железния път в участъка Септември — Велинград, са пуснати в експлоатация на 10 август 1942 г. Те са серия 81. Състоят се от три прикачени вагона, всеки от тях разполага с шест пътнически места втора класа в самостоятелно купе и 35 места, които са дървени седалки и са трета класа, в общо пътническо отделение — салон. Помежду си двете пътнически отделения са разделени от машинно-багажно отделение, тоалетна и отоплителна кабина. За съжаление, снимки на серия 81-00 не са налични, но мотрисите на външен вид са идентични с тези от серия 82-00, чиито снимки ще намерите по-долу.  Мотрисите от серия 81-00 се използват в продължение на 25 години. Днес от тях няма запазена нито една.

Серия 82-00

Серия 82-00

През 1952 г. са закупени още четири мотриси

Серия 82-00

През 1952 г. са закупени още четири мотриси от унгарската фирма „Ганц“, които се движат в участъците Септември — Добринище и Пазарджик — Варвара.  Договорът е сключен на 16 март 1949 г., но поради липса на добре подготвени технически условия от страна на Българските държавни железници и възникналите спорове с „Ganz“ по въпроса за собствената маса на мотрисите, пристигането им се забавя и са пуснати в експлоатация през 1952-1953 г. Те са серия 05.0076 (82.00). Доставени са и шест пътнически вагона, всеки от които е с по шест места втора класа и 31 места трета класа. Те са с 4 по-малко от предишната серия заради увеличаване дължината на моторното отделение с 900 mm.

Мотриса 82-01 в днешни дни, на коловозите пред депо Банско. Източник: Кр. Ваклинов

Серия 82-00

Видео откъс от филма „Бъди щастлива, Ани“ на БНТ, в който се вижда мотриса серия 81/82 в движение при сп. Цепина