Маневрени дизелови локомотиви

Маневрени дизелови локомотиви

Локомотив серия 91-00 в депо Септември. Източник: Марио Димитров

Серия 91-00

Използван преди това като рудничен влекач

Серия 91-00

През 1961 г. в мотрисното депо в София е преустроен стар двуосен дизелов локомотив Deutz, използван преди това като рудничен влекач, и поема маневрените дейности на гара Велинград.
През 1970 г. да доставени два почти неизползвани теснолинейни 600 mm дизелови локомотива  от ГДР, които преди това са използвани в мина „Брежани“, за преустройство. То се извършва в локомотивното депо в Септември. От 1971 г. те поемат на смени цялата маневрена дейност на гара Велинград.

Локомотив серия 92-00 (80-000) в депо Септември. Източник: Марио Димитров

Серия 92-00 (80-000)

Специално доставен за маневрена работа дизелов локомотив серия 92-01

Серия 92-00 (80-000)

На 5 април 1967 г. е въведен в експлоатация първият специално доставен за маневрена работа дизелов локомотив серия 92-01. Той е еднокабинен с мощност 385 конски сили, с хидравлична предавка и ходова част тип C. Произведен е през 1966 г. от „Henschel“ — Kassel за Пловдивския мострен панаир през есента на 1966 г. След закриването на панаира е приет от Локомотивно депо Септември, където престоява до април 1967 г. Тогава е уредено закупуването му. Поради липса на средства за закупуване на още локомотиви, остава единственият от тази серия. Използва се за маневрена дейност в гара Септември в продължение на повече от 30 години. В момента 80 001.1 е оставен в резерв в депо Септември.

Локомотив серия 93-00 в депо Банско. Източник: Интернет

Серия 93-00

Дизел-хидравлически локомотиви от Румънския завод „22 August” – Bucureşti

Серия 93-00

През 1971 г. са доставени три дизел-хидравлически локомотива от румънския завод „22 August” – Bucureşti. Предназначени са за Целулозно-хартиения комбинат и Завода за хидролиза и фуражни дрожди в Разлог. През първото десетилетие на ХХI век двата запазени локомотива – 93-01 и 93-02, вече собственост на БДЖ и домуващи във филиалното депо Банско, са предадени за скрап.

Към момента от тази серия маневрени локомотиви има само два

Серия 94-00 (81-000 след 1988 г.)

През 1982 г. са доставени 10 дизелхидравлични локомотива серия 94 (след 1988 г. серия 81) за Българските държавни железници и промишлеността от Машиностроителния завод в Камбарка, СССР. От тях четири се използват от заводите за целулозно-хартиена промишленост в Мизия и Разлог и шест от БДЖ — зачислени са по три в локомотивните депа в Червен бряг и Септември. Към момента от тази серия маневрени локомотиви има само два, това са 81 002.8 и 81 008.5. Те са в редовна експлоатация и извършват цялата маневрена дейност на гара Септември-теснопътна.