Парни Локомотиви

От създаването на линията до въвеждането на първите дизелови мотриси за пътнически превози през 1942 година, цялата дейност по нея се извършва с парни локомотиви. Парната тракция доминира до 1965 година, когато биват доставени и първите дизелови локомотиви, които постепенно изместват парата и от товарните превози. В цялата история на линията, общо 25 броя парни локомотиви от три различни серии са кръстосвали тесните релси между Септември и Добринище. Между края на Втората световна война и 1950 година, по теснолинейката временно се движат и три локомотива от серия 92.000 „Mallet“, взети под наем от югославските железници, но биват върнати след доставката на локомотивите серия 600.76.

Локомотив 1.76 по линията Червен Бряг - Оряхово. Източник: Интернет

Серия 1.76 – 10.76

Първите локомотиви, които се използват по теснолинейката

Серия 1.76 – 10.76

Те са двуцилиндрови, строени по поръчка на Главна дирекция на Български държавни железници през 1922 г. в германската фабрика Reinmetall — Düsseldorf. През 1923 г. са доставени десетте локомотива от цялата серия. Използват се при строежа на отсечката Саранбей — Лъджене. При откриването линията разполага с 3 локомотива от серията и необходимите вагони. Тези локомотиви през годините обслужват линията чак до Якоруда, открита 1939 година. Към момента в двора на локомотивно депо Септември се намират локомотиви № 1.76 и 10.76.

Локомотив 501.76 в завода-производител. Източник: Интернет

Серия 500.76

Доставени специално за теснопътната железопътна линия Саранбей-Чепино

Серия 1.76 – 10.76

През 1927 г., специално за теснопътната железопътна линия Саранбей-Чепино, са доставени четири парни локомотива серия 500.76 от фабрика „Чешкоморавска Колбен“ — Прага.  Тяхното предназначение е да возят товарните влакове по маршрута Септември — Велинград. Използват се в обслужването на влаковете по линията от началото на юни 1928 г. В началото на 30-те години, поради увеличаващия се трафик и удължението на линията до Якоруда, са закупени още два локомотива от същата серия. Това са машините № 505.76 и № 506.76. Те са строени в Schwartzkopff — Berlin. В днешно време 504.76 се намира на коловозите на филиалното депо в Банско, а другият локомотив от тази серия, който се пази, стои пред входа на локомотивно депо Септември и е с № 506.76.

 

Строени в германската фабрика Schwartzkopff

Серия 600.76

В края на  1939 година е договорена доставката на първите пет локомотива от серия 600.76. Те са строени в германската фабрика Schwartzkopff — Berlin. Доставени са в началото на 1941 г. и същата година са пуснати в експлоатация. Предназначението им е за возене на товарни влакове по теснопътни участъци с големи наклони и много криви.  През 1947 година от Полша са доставени следващите 10 локомотива от серията. Строителството им се извършва в „Pierwsza fabryka lokomotyw w Polsce“ — Chrzanow. Пуснати са в експлоатация между края на 1949 и началото на 1950 година. Локомотив 609.76 е възстановен през 2004 г. и до ден днешен обслужва атракционни пътувания по линията с предварителна поръчка. Ако желаете да организирате такова пътуване, трябва да направите запитване към отговорния за това отдел на БДЖ на E-Mail:  или на телефон: +359 889 915 863. Повече информация ТУК.

 

 

Видео от атракционно пътуване с локомотив 609.76 през октомври 2015 г. Автор: Николай Вичев